Размышления
Большого
Города

Размышления Большого Города

"Шлях Енея": у Ніч Музеїв відбудуться кураторські екскурсії виставкою та лекція про політику

"Шлях Енея": у Ніч Музеїв відбудуться кураторські екскурсії виставкою та лекція про політику

14 травня у харківському Центрі сучасного мистецтва “ЄрміловЦентр” відкрилася італійсько-українська виставка “Шлях Енея: художники сьогодення сам-на-сам із минулим”.

Проект триватиме до 14 червня, протягом роботи виставки у “ЄрміловЦентрі” відбуватимуться зустрічі з художниками-учасниками виставки: Павлом Маковим, Юлією Кран, Джованні Франджі, Євгеном Нікіфоровим, Миколою Коломійцем та Владиславом Краснощоком, кураторські екскурсії від кураторів Бориса Філоненка і Луки Фйоре та лекція про політику пам’яті від оксани Довгополової. Вхід на виставку та всі події вільний. Проект реалізовано за підтримки Українського культурного фонду.

18 травня, напередодні Ночі Музеїв, автори проекту “Шлях Енея” запрошують глядачів 16:30 і 20:00 – кураторські екскурсії виставкою з Борисом Філоненком

18:00 – лекція про політику пам’яті Оксани Довгополової, експертки проекту Memory Lab від BABYN YAR Holocaust Memorial Center: “В майбутнє через минуле. Як минуле промовляє до нас та як ми розмовляємо з минулим"

Виставка “Шлях Енея: художники сьогодення сам-на-сам з минулим”об’єднала тринадцять митців із Італії, України та Албанії навколо питань як і чому сучасні художники звертаються до минулого.

Куратори Борис Філоненко (Україна) та Лука Фйоре (Італія)розділили експозиційний простір “ЄрміловЦентру” на дві частини: верхній поверх – це прогулянка, у якій минуле – шлях, котрий потрібно пройти. Тут свої проекти представили: режисер Мікеланджело Антоніоні, Павло Маков, Джованні Франджі, Ігор Янович, Відкрита група.

На нижньому поверсі на відвідувачів чекає зустріч із проектами художників, які показують, що минуле можна наново конструювати або виправляти: Євген Нікіфоров, Адріан Пачі, Андрій Сагайдаковський, Еміліо Ісгро, Микола Коломієць, Владислав Краснощок.

Поверхи з’єднують дві колони, на яких експонований парний портрет італійської фотохудожниці Юлії Кран з матір’ю, який є прямою відповіддю художниці на центральну метафору проекту, античного героя Енея, який тікає з палаючої Трої зі старим батьком на спині. Ця робота є спільною для виставок у Харкові в межах DanteFest та в Італії у 2017 році, на фестивалі Rimini Meeting (проект був створений італійською організацією Casa Testori). Виставка у «ЄрміловЦентрі» є українською контекстуалізацією цього проекту, створеною з ініціативи ГО "Еммаус" та Центру європейської культури "Dante"

Під час виставки завдяки лекціям та дискусіям у відвідувачів буде можливість познайомитися не лише із проектами митців, а й обговорити з ними ставлення до пам’яті у різних культурах: італійській та українській.

Повна програма заходів під час виставки:

 • 18 травня (Ніч Музеїв)
  16:30 – кураторська екскурсія з Борисом Філоненком

18:00 – лекція про політику пам’яті з Оксаною Довгополовою, експерткою проекту Memory Lab від BABYN YAR Holocaust Memorial Center: “В майбутнє через минуле. Як минуле промовляє до нас та як ми розмовляємо з минулим"

 • 21 травня, 19:00 – зустріч із Євгеном Нікіфоровиим
 • 29 травня, 19:00 – зустріч-діалог з Миколою Коломійцем та Владиславом Краснощоком
 • 1 червня,

15:00 – лекція німецької фотохудожниці Юлії Кран

 • 2 червня:
  12:00 – парна екскурсія обох кураторів (із перекладом)
  14:00 (Kharkiv Palace) – дискусійна панель за участі кураторів Бориса Філоненка та Луки Фйоре, митців Джованні Франджі, Юлії Кран, Павла Макова, Миколи Коломійця та президента Casa Testori Джузеппе Франджі
 • 5 червня, 19:00 – зустріч із Павлом Маковим
 • 8 червня, 19:00 – лекція Ольги Черемської про історичний та культурний контексти відкриття пам’ятника Іванові Котляревському в Полтаві

Український культурний фонд ‒ державна установа, створена у 2017 році, на підставі відповідного Закону України, з метою сприяння розвитку національної культури та мистецтва в державі, забезпечення сприятливих умов для розвитку інтелектуального та духовного потенціалу особистості і суспільства, широкого доступу громадян до національного культурного надбання, підтримки культурного розмаїття та інтеграції української культури у світовий культурний простір. Діяльність фонду, згідно чинного законодавства, спрямовується та координується Міністерством культури України. Підтримка проектів Українським культурним фондом здійснюється на конкурсних засадах.

«Путь Энея»: в Ночь Музеев состоятся кураторские экскурсии по выставке и лекция о политике памяти с эксперткой музея «Бабий Яр»

14 мая в харьковском Центре современного искусства «ЕрмиловЦентр» открылась итальянско-украинская выставка «Путь Энея: художники сегодня один на один с прошлым».

Проект продлится до 14 июня, в течение работы выставки в «ЕрмиловЦентр» будут проходить встречи с художниками-участниками выставки: Павлом Маковым, Юлией Кран, Джованни Франджи, Евгением Никифоровым, Николаем Коломийцем и Владиславом Краснощеком, кураторские экскурсии от кураторов Бориса Филоненко, Луки Фйоре и лекция о политике памяти от Оксаны Довгополовой. Вход на выставку и все события свободный. Проект реализован при поддержке Украинского культурного фонда.

18 мая, накануне Ночи Музеев, авторы проекта «Путь Энея» приглашают зрителей

16:30 и 20:00 ‒ кураторские экскурсии по выставке с Борисом Филоненко

18:00 ‒ лекция о политике памяти Оксаны Довгополовой, экспертки проекта Memory Lab от BABYN YAR Holocaust Memorial Center: «В будущее через прошлое. Как прошлое говорит с нами и как мы разговариваем с прошлым».

Выставка «Путь Энея: художники сегодня один на один с прошлым» объединила тринадцать художников из Италии, Украины и Албании вокруг вопросов как и почему современные художники обращаются к прошлому.

Кураторы Борис Филоненко (Украина) и Лука Фйоре (Италия) разделили экспозиционное пространство «ЕрмиловЦентра» на две части: верхний этаж ‒ это прогулка, в которой прошлое ‒ путь, который нужно пройти. Здесь свои проекты представили: режиссер Микеланджело Антониони, Павел Маков, Джованни Франджи, Игорь Янович, Открытая группа.

На нижнем этаже посетителей ждет встреча с проектами художников, которые показывают, что прошлое можно заново конструировать или исправить: Евгений Никифоров, Адриано Пачи, Андрей Сагайдаковский, Эмилио Исгро, Николай Коломиец, Владислав Краснощек.

Этажи соединяют две колонны, на них экспонирован парный портрет итальянской фотохудожницы Юлии Кран с матерью. Фотопортреты – прямой ответ художницы на центральную метафору проекта: античного героя Энея, который бежит из горящей Трои со старым отцом на спине. Эта работа является общей для выставок в Харькове в рамках DanteFest и в Италии в 2017 году, на фестивале Rimini Meeting (проект был создан итальянской организацией Casa Testori). Выставка в «ЕрмиловЦентр»– украинская контекстуализация этого проекта, создана по инициативе ОО «Эммаус» и Центра европейской культуры «Dante».

Во время выставки благодаря лекциям и дискуссиям у посетителей будет возможность познакомиться не только с проектами художников, но и обсудить с ними отношения к памяти в разных культурах: итальянской и украинской.

Полная программа мероприятий во время выставки:

18 мая (Ночь Музеев)

16:30 и 20:00 – кураторская экскурсия с Борисом Филоненко

18:00 – лекция о политике памяти Оксаны Долгополовой, экспертки проекта Memory Lab от BABYN YAR Holocaust Memorial Center: «В будущее через прошлое. Как прошлое говорит с нами и как мы говорим с прошлым.

21 мая, 19:00 – встреча с Евгением Никифоровым

29 мая, 19:00 – встреча-диалог с Николаем Коломийцем и Владиславом Краснощеком

1 июня, 15:00 – лекция итальянской фотохудожницы Юлии Кран

2 июня

12:00 – парная экскурсия обоих кураторов, Луки Фйоре и Бориса Филоненко, с переводом

14:00(Kharkiv Palace) – дискуссионная панель при участии кураторов Бориса Филоненко и Луки Фйоре, художников Джованни Франджи, Юлии Кран, Павла Макова, Николая Коломийца и президента Casa Testori Джузеппе Франджи

5 июня, 19:00 – встреча с Павлом Маковым

8 июня, 19:00 – лекция Ольги Черемской об историческом и культурном контексте открытия памятника Ивану Котляревскому в ПолтавеПодписывайтесь на наш канал:
«78 & 078 Развлечения и Размышления Харькова»
78 & 078 Развлечения и Размышления Харькова Telegram.

1160
RSS
Нет комментариев. Ваш будет первым!
Загрузка...